Därför har vi en API-redaktör (svar för dig som inte orkar läsa: för en ännu snabbare och bättre hyperlokal upplevelse)

Behovet av specialister ökar allt mer för att leverera bra journalistiska produkter. Här ska ni få träffa vår senaste specialist – API-redaktören.

Robin Govik
8 min readFeb 23, 2016

--

Vi i MittMedia har inte tillräckligt med innehåll för att leverera en hyperlokal nyhetsupplevelse. Då är vi med drygt 600 journalister som bevakar 63 kommuner en av Sveriges största medieorganisationer. Ändå saknar vi innehåll. Hyperlokalt innehåll som vi aldrig kommer att vara tillräckligt många journalister för att producera. Det blev tydligt när vi lanserade våra nya appar. Som tur är finns det massor av bra innehåll – helt gratis – som våra användare vill ha. Men i dag är det få medier som utnyttjar det.

Vad jag pratar om är öppen data. Trafikverket publicerar till exempel alla trafikolyckor som har påverkan för vägarna i realtid och SMHI har allt från vädervarningar till dagens väder. För att komma åt datat krävs att vi bygger smarta tjänster och hittar en bra användarupplevelse. Det är där API-redaktören kommer in.

MittMedias API-redaktör heter Micke Tjernström och jobbar i MittMedias app-team tillsammans med produktägaren Markus Sandin.

Micke Tjernström och Markus Sandin.

Lättast är att Micke och Markus själva berättar vad de gör.

Vi genomförde intervjun på Slack så alla i MittMedia kunde följa den och komma med inspel. (Slack har på kort tid revolutionerat sättet vi kommunicerar internt i MittMedia . Det skickades 36 320 meddelanden förra veckan och vi har 671 användare).

Robin Govik, MM [10:01]
Hej alla! Med oss nu finns @mikaeltjernstrom och @markus. Micke är vår nya API-redaktör. Men först måste vi reda ut — vad betyder API?

Markus Sandin, MM [10:03]
Ett standardiserat sätt för maskiner att prata med varandra.

Robin Govik, MM [10:03]
Kan du ge ett exempel, @markus?

Markus Sandin, MM [10:03]
application programming interface är väl vad förkortningen står för

Micke Tjernström, MM [10:04]
API står för Application Programming Interface, eller ett applikationsprogrammeringsgränssnitt. Kort och gott ett sätt för till exempel myndighet, ett företag eller annan aktör att göra data tillgänglig för allmänheten, och vanligtivs då utvecklare som kan använda informationen för att bygga egna tjänster och appar.
API:et i sig är en applikation skulle man kunna säga, och det finns alltid dokumentation för varje ensilt api hur det fungerar och hur man ska “anropa” det.

Robin Govik, MM [10:05]
Jobbar vi med API:er i dag?

Markus Sandin, MM [10:05]
Absolut, i vår sportrobot Rosalinda så hämtar vi data från resultattjänsten Everysport, resultaten vi får där ifrån stoppas sedan in i Rosalindas mallar och ut kommer en färdig text.

Micke Tjernström, MM [10:06]
Och även vädertextroboten om jag förstått det rätt.

Robin Govik, MM [10:06]
OK, med vad gör i så fall en API-redaktör, @mikaeltjernstrom?

Micke Tjernström, MM [10:08]
Mitt uppdrag är då att försöka hitta nya (för oss i alla fall) API:er som vi kan använda för att skapa nya flöden till våra appar. Automatiska artiklar helt enkelt och textrobotar i mindre format skulle man kunna säga. Tanken är också att kunna se vilken metadata som finns för att på så sätt kunna bidra till personaliseringen av innehållet i apparna. Ett exempel på det är att vi skulle kunna geostyra artiklar om vädervarningar för SMHI.

Robin Govik, MM [10:09]
Vädervarningar är något du jobbar med just nu, @mikaeltjernstrom. Vad är det du bygger?

Micke Tjernström, MM [10:10]
Ja, jag håller på med en liten textrobot som jobbar mot SMHI:s API för vädervarningar, som skickar ut info om varningar för hela landet. Vad varningen gäller, vilken varningsklass det är och så vidare. Roboten plockar ut de intressanta delarna ur datan och sen har jag satt ihop en slags mall för hur en text ska se ut. Bland annat så tar den ca 70 olika beskrivningar av vädervarningen och kokar ihop det till ett urval på 25 rubriker beroende på vad varningen handlar om.
Här är exempel på text som roboten “spottat” ur sig:

Hårda vindar väntas — SMHI går ut med varning
SMHI har gått ut med en varning gällande varning klass 1 kuling (14–17 m/s). Varningen rör Skåne län.
Varningen skickades ut klockan 11:51 på söndagen och så här skriver SMHI: “Medelvind till havs, i de västligaste farvattnen nordväst, tidvis ca 15 m/s.”
De beskriver det övergripande väderläget så här: “På de södra farvattnen tidvis blåsigt med västlig eller sydvästlig kuling, främst under tisdagen. Det beror på ett lågtrycksområde som täcker Skandinavien.”
SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner.
Det är den aktuella väderprognosen som avgör när och om en varning ska skickas ut. Bedömningen av väderläget görs manuellt av meteorologer. SMHI följer sedan upp varningen kontinuerligt när nya väderdata finns, fram till att väderhändelsen är över. Varningen kan justeras om vädret förändras, eller om man behöver höja eller sänka varningsklassen.

Robin Govik, MM [10:12]
Hur ska vädervarningarna funka i apparna, @markus?

Markus Sandin, MM [10:13]
Tanken är att vi ska få till någon form av prio på varningarna och att vi med det kan styra om det t ex ska bli en push till ett visst område

Robin Govik, MM [10:13]
Är det någon människa som ska godkänna texten före publicering? @mikaeltjernstrom?

Micke Tjernström, MM [10:14]
Grundtanken är att texterna ska kunna gå ut automatiskt, sen tror jag att det är något vi måste utvärdera noga när vi kan börja testa skarpt.
Tanken är ju sen också att det här blir den första versionen av texten, och att sedan liveredaktören ska kunna plocka upp den och jobba vidare på den. Vi håller sen på att diskutera lite hur man ska lösa det när SMHI sedan uppdaterar sin varning med ny information, om man ska uppdatera den gamla texten på något vis eller om den informationen ska vidareförmedlas internt

Lennart Mattisson, Promedia Örebro[10:14]
För att ta ett exempel från Promedia. I VLT:s trafikapp har vi använt API från från Trafikverket för realtidsinformation om läget på vägar kring Västerås samt avgång och ankomsttider i tågtrafiken inklusive ev förändringar/förseningar. Även särskild liverapportering via Scribbles API.

Robin Govik, MM [10:15]
Trafikverkets API, som @lennart.mattisson, skriver om är ett av många API:er som svenska myndigheter har. SMHI:s som @mikaeltjernstrom bygger på just nu ett annat. Vilka fler finns det som vore intressanta för oss?

Markus Sandin, MM [10:15]
Massor!
Finns en bra lista här: http://hackforsweden.se/data/
Finns ju ett EU-direktiv på att stater och kommuner ska öppna upp sin data, vilket gör att det tillkommer nya bra api:er i princip varje vecka.

Micke Tjernström, MM [10:17]
Ja ett annat API är http://api.krisinformation.se/ som i sin uppbyggnad är väldigt likt SMHI;s då det bygger på samma standarder

Robin Govik, MM [10:17]
Om man vill vara lite djävulens advokat: Betyder det här att svenska myndigheter kan få ut ett budskap rakt ut på våra sajter? @markus?

Markus Sandin, MM [10:17]
Ja om vi vill det så 😊
Eller så här, om användarna vill ha det så är det väl utmärkt att de kan få det via vår plattform.

Micke Tjernström, MM [10:18]
Jag tror också att det är där jag har ett stort ansvar. Att skapa en sån här textrobot innebär en mängd publicistiska beslut på vägen, och ingenting vi sänder ut blir egentligen deras “råinformation”. Utan mitt jobb handlar mycket om att grundligt gå igenom vilken information som sänds ut och vilka delar av det vi i vår tur sen förmedlar vidare.

Robin Govik, MM [10:18]
Vad betyder det för utgivarskapet? Är det här okej, @gullrunn?

Anna Gullberg, chefredaktör GD [10:19]
Om vi sköter vår nyhetsvärdering ordentligt i hur vi sätter upp kriterier så hamnar vi ett läge där vi autobearbetat materialet i förväg. En publicistisk värdering blir gjord på förhand. Klokt hanterat är det här ett oerhört mervärde för våra användare.

Robin Govik, MM [10:20]
Men jag antar att om polisen skulle ha ett API (vilket de faktiskt inte har i dag) skulle det kunna bli känsligare?

Anna Gullberg, chefredaktör GD [10:21]
Betydligt. Skulle vara en stor utmaning för oss att hantera. Men det kan ju gå att tvätta på olika sätt. Inte omöjligt.

Robin Govik, MM [10:21]
Det låter rätt mycket som att du är mer en utvecklare än en journalist, @mikaeltjernstrom?

Micke Tjernström, MM [10:23]
Nja, skulle jag svara på det @robin 😊 Jag ligger ganska mycket i lä jämfört med kollegorna här på DMU där jag sitter. Jag befinner mig väl i nån slags gråzon, men jag kan säga att jobbet innebär fler journalistiska/publicistiska avvägningar än vad jag hade kunnat ana.

Robin Govik, MM [10:23]
Har du något exempel?

Micke Tjernström, MM [10:24]
Ett exempel är rubikerna skulle jag säga. Men också hur brödtexten är uppbyggd. Man måste hela tiden se till att texten blir läsvänlig och då gäller det att vara lite påhittig och ta olika delar av informationen som sänds ut och pussla ihop det på ett vettigt sätt. Ett annat exempel är hur vi tänker kring nyhetsprio. Grundtanken är ju där att varningsnivån till stor del sätter prion, men det finns finns även andra paramtetrar som spelar in.

Robin Govik, MM [10:24]
Hur ska vi hantera alla texter som flödar in från myndigheter? Blir det inte väldigt oöverskådligt?

Markus Sandin, MM [10:25]
Absolut kan vi det, om vi publicerar materialet som vi gjort tidigare — allt till alla. Personalisering kommer vara en avgörande faktor för att lyckas med en bra användarupplevelse

Robin Govik, MM [10:25]
Hur ska personaliseringen funka?

Markus Sandin, MM [10:26]
Vi har ju börjat lite smått i apparna där användarna märker ut ett geografiskt område som är av större intresse. Med vetskap av den datan kan vi ju bli väldigt mycket mer relevant. Att grannen fått bygglov, vattnet är avstängt eller att affären i kvarteret ska läggas ned.

Robin Govik, MM [10:26]
Vilka API:er saknar ni mest? Vilka myndigheter/tjänster?

Markus Sandin, MM [10:27]
Polisen som du var inne på, de har ju en hel del man skulle vilja kolla närmare på. Men då kanske främst ur ett journalistiskt perspektiv, inte automatpublicering av polisanmälningar.

Micke Tjernström, MM [10:29]
Ja polisen är ett bra exempel tycker jag med. API:er för de stora nyhetssajterna.

Robin Govik, MM [10:29]
Vilket skulle kunna bli nästa API att börja utveckla tjänster mot, efter att ni är klara med SMHI:s?

Micke Tjernström, MM [10:30]
Jag tror att krisinformation.se:s är ett bra, men även titta vidare på Trafikverkets som VLT gjort sedan tidigare

Robin Govik, MM [10:30]
Trafikverket verkar ha ett rätt omfattande API med allt i från trafikolyckor till tågförseningar. Stort flöde.

Markus Sandin, MM [10:31]
Vi har lite kontakter med en del kommunala bolag som sitter på driftmeddelanden kring vattenleverans, elavbrott och sådana saker. Det tror jag har en bra användarnytta och är intressant ur ett geografi-relevans-perspektiv. Även trafik-apierna som du nämner är ju intressanta

Micke Tjernström, MM [10:31]
Kan ju även vara intressant med de kommuner som har egna apier

Robin Govik, MM [10:33]
Ok, men när kan vi lansera vädervarningstjänsten som ni jobbar med just nu?

Markus Sandin, MM [10:35]
Oklart läge då vi kommer vara beroende av vår digitala utvecklingsavdelning (DMU) för att få in Mickes bygge som artiklar. Men vi för en dialog med dem och så fort bygget är klart ska vi försöka få prio på det. Men det är mycket på gång just nu… 😃

Micke Tjernström, MM [10:35]
Det beror lite på. Själva textroboten är i princip klar. Det som behövs nu är att integrera sen i open content vilket jag inte klarar av själv. Där behöver DMU bistå och det hänger lite på när de hinner med sig då de har väldigt mycket.

Robin Govik, MM [10:36]
Jag tror det kan bli en grymt bra tjänst. Ser fram emot det!
Tack för i dag @micketjernström och @markus och alla ni andra!

Micke Tjernström, MM [10:36]
Tack själv!

Markus Sandin, MM [10:37]
👍

MittMedia är störst i Sverige på lokala nyhetsmedier. Vi har 28 lokala varumärken som till exempel NA.se, VLT.se och DT.se.

--

--